πŸ“‘
CONTRACTS ADDRESSES

Mainnet Colombus-5

Contract deployed on mainnet
Altered contract & Elastic cw20 contract:
1
// v1
2
terra15tztd7v9cmv0rhyh37g843j8vfuzp8kw0k5lqv
Copied!
Staking contract LP token address ALTE - UST LP
1
v1
2
terra1augyqytpq9klph5egx99m5ufrcjx5f7xgrcqck
Copied!
ALTE - UST | CW20 LP token address Terraswap
1
// v1
2
terra1t4xype7nzjxrzttuwuyh9sglwaaeszr8l78u6e
Copied!

Altered Testnet Bombay-12

1
terra1uk4j2dlnyserpzddyquxxmdvw482zzcshwdy9m
Copied!